نحوه سیدر گذاری در گاو و گوسفند


همانطور که برای حامله کردن زنان نیاز به زمان دقیق نزدیکی پس از تخمک گذاری است در حیوانات هم باید جفتگیری پس از فحل شدن آنها رخ دهد. به میل جنسی گاو یا گوسفند ماده که با حرکات و رفتارات خود چون سواری دادن به دیگر دام ها و وجود ترشحات در واژن و… باعث انجام عمل جفتگیری می شود زمان فحلی شدن دام گفته می شود. اگر جفتگیری گاو و گوسفند در زمان فحلی بودن گاو و گوسفند ماده رخ دهد امکان حاملگی و درصد دوقلوزایی آنها وجود دارد. سیدر یکی از وسایلی است که باعث فحلی شدن گاو و گوسفند می شود که در این مقاله نحوه سیدر گذاری در گاو و گوسفند را شرح خواهیم داد.

⚪️سیدر چیست؟

سیدر گذاری به یک روش همزمان سازی برای فحلی کردن گاو و گوسفند در فصل تولید مثل یا حتی خارج از فصل تولید مثل گفته می شود.

⚪️فواید سیدر گذاری در گاو و گوسفند

  • همزمان سازی فحلی باعث می شود حیوانات در محدوده زمانی فشرده تر فحل شوند
  • امکان کنترل تخمک گذاری در حیوان ماده
  • فراهم کردن امکان استفاده از تلقیح مصنوعی
  • در اثر استفاده از تلقیح مصنوعی انجام جفتگیری های کنترل شده عملی تر و کاربردی تر خواهد شد
  • امکان ایجاد فحلی در گوسفند،بز و گاو در خارج فصل تولید مثلی

⚪️سیدر گذاری برای چه دامهایی مجاز نیست؟

  1. دام هایی که از وزن مناسب یا سن کافی برای جفتگیری برخوردار نیستند
  2. دام هایی که دارای سیستم واژنی رشد نکرده و غیرعادی یا ملتهب و عفونی هستند .
  3. گاوهای گوشتی که کمتر از ۲۰ روز بعد زایمان و در گاوهای شیری که کمتر از ۴۰ روز از زایمانشان گذشته است.
  4. در گاوهای شیری آنستروس که کمتر از۴۲ روز و بیشتر از ۷۸ روز از زایمانشان گذشته و این گونه گاو ها باید از نظر اثر بخش و ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل نمایش داده نمی شود